Tatarcık

Görünümü Tatarcıklar sıkça minik ve uzun bacaklı haşerelerdir. Genellikle fazla uçamazlar. Davranış, Beslenme Biçimi ve Alışkanlıkları Tatarcık sinek grubundaki birçok küçük, kanatlı haşerelerin genel adıdır. Genel inanışın tersine, bu ufacık uçan haşereler “bebek” değil yetişkindirler. Pek çok insanın “tatarcık” diye çağırdığı minik uçan haşereler, esasında meyve sineği yada mantar sivrisineği olabilir. Türlerine bağlı olarak tatarcıklar ısırıcı veya ısırmayan olabilir ve bitkilerle, öteki haşerelerle yada kanla beslenebilir. Üreme Bazı türlerde, erkekler hayaletler olarak bilinen geniş çiftleşme kümeleri oluşturur. Bu kümeler en çok geniş alanlarda ve caddelerin üstünde akşam karanlığında olur.

Türlere bağlı olarak, tatarcık yumurtaları toprak yada suya bırakılır. Larvalar hareketsiz olabilir veya kayalar ve su bitkileri sayesinde hareket edebilir. Yetişkinlerin boyutları değişkenlik gösterir ancak 33 mm’den fazla değildir. Tatarcığın larva ve yetişkinlik evreleri hem faydalı aynı zamanda zararlı olarak düşünülür. Bazı türler kusursuz bitki poleni taşıyıcılarıdır ve yaprak biti ve scale (sıcak ve kuru ortamlarda yaşamakta olan bir haşere türü) gibi ekin haşereleriyle beslenir. Buğday kesik sineği gibi farklı tür tatarcıkların bizzat kendileri ekin haşeresidir.

Kara tatarcık veya karasinek gibi birtakım türlerin dişileri kanla beslenir. Bu tatarcıkların parazit taşıdıkları ve kişi ve çiftlik hayvanlarına hastalık bulaştıkları bilinmektedir. Nehir körlüğü ve öteki sıhhat problemlerinin yayılması sebebiyle, tatarcık popülasyonu ile mücadele amacıyla çeşitli programlar oluşturulmuştur. Tatarcık İstilasının Belirtileri Tatarcıkların ana göstergesi yetişkinlerinin havada uçarken görülmeleridir. Tatarcık ile Mücadele Mantar tatarcığı ile en iyi mücadele yöntemi, ıslak toprağı olan herhangi bir bitkiyi belirlemek ve sonraki sulamaya kadar kurumasını sağlamaktır. Bu, topraktaki larva evresindeki tatarcıkları öldürecektir. Yetişkin tatarcıklar vakumlu bir temizleyici yardımıyla, pencere ve bitkilerin etrafından temizlenebilir.

Çoğu tatarcık popülasyonu için yiyecek kaynakları tespit edilmeli ve mümkünse ıslah edilmelidir. Meyveler açık havaya maruz bırakılmamalıdır. Meyvelerin buzdolabında saklanması, onları tatarcıklardan korur ve diğer yandan uzun süre taze kalmasını sağlar. Bitkileri yalnızca gerektiği zaman sulamak mantar tatarcığı istilasını önlemeye yardımcı olacaktır. Eğer evinizden bu haşereleri atma ile ilgili güçlük yaşamaktaysanız Burak İlaçlamayı arayın ve profesyonel destek alın.

Tatarcıklardan Kurtulmanın Öteki Bazı Yolları En geleneksel yöntem olarak insanlar sinek raketleri kullanıp haşereleri teker teker öldürmektedir. Fakat en etkin yöntemler, en iyi bir biçimde bir haşere ile mücadele uzmanının yardımıyla yürütülebilecek olan haşerelerin pozitif tespitini gerektirir. Yanlış uygulandıklarında insanlara ve evcil hayvanlara zararlı oldukları anlaşıldığı için haşere ilaçlarının dikkatli şekilde kullanılmaları gerekmektedir. Tatarcıkları elektrikle öldüren elektrikli sinek öldürücü cihazlar dış ortamlardaki popülasyon ile mücadele etmeye yardımcı olabilir ancak diğer yandan birçok faydalı haşereyi de öldürür. İç mekânlarda, elektrik prizlerine takılan haşere tuzakları mor ötesi ışınlar yayarak çalışmaktadır. Uçan sinekler bu ışığa çekilir ve yaklaştıkları zaman yapışkan yüzey tarafından yakalanır. Bu yöntemlerin çoğu, bireysel bazda, yetişkinleri hedeflemektedir. Larvalar dâhil bütün tatarcık istilasını uygun bir şekilde yok etmek için en iyi yol, tecrübeli bir ilaçlama firmasına başvurmaktır.

Tatarcık Sorunları Tatarcığın ufak olması, onu bir haşere olarak olduğundan daha az önemsizmiş gibi gösterebilse de; bunların çok hızlı bir şekilde üreyip yığınlar halinde istila edilmiş alanlarda çoğaldıklarının unutulmaması önemlidir. Tatarcıklar ev sahiplerine ya da apartman sakinlerine böyle büyük problemler açmaktadırlar. Ev Bitkilerinde Bulunan Mantar Tatarcıkları Mantar tatarcıkları yumurtalarını gereğinden fazla sulanmış bitkilerin ıslak toprağı üzerine yaparlar. Yumurtalardan çıkan olgunlaşmamış tatarcıklar topraktaki organik maddeleri çürümesiyle beslenir. Bu tatarcıklar aşırı sulanan ev bitkilerinin toprağında yetişen mantarları çok sever. Bu tatarcıklarca istilaya uğramış alanlardaki kökler çoğunlukla etkilenmektedir.

Tatarcıklar köklerle ve aynı zamanda kökteki emici tüylerle beslenir. Onlar en fazla küçük bitkiler için zararlıdır ancak eğer bitki zaten sağlıksızsa ya da tatarcık popülasyonu oldukça büyükse, diğer yandan büyük bitkileri de yok edebilir. Tatarcık istilasının verdiği hasar hem süs hem de yenebilir bitkilere hasar verebildiği için, çiftçiler tatarcık popülasyonunu engellemek ve yok etmek için her şeyi denerler. Meyve sinekleri, yumurtalarını geçkin (aşırı olgun) yada fermente olan meyvelere yapar. Organik olan maddenin çürüme sebebi ile kokması ve sulanması bunları çektiği için meyvelerin yanında uçmaya eğilimlidirler. Meyve sineklerinin dişileri yumurtalarını fermente olan meyvelerde yapar. Larvalar yumurtadan çıkınca da meyveyi yerler.